کمترین: 
6813
بیشترین: 
6817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6813
زمان: 
12/12 11:50
قیمت پوند امروز 12 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 12 اسفند 1396 , 6813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:40","price":6817},{"date":"1396/12/12 11:50","price":6813}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398