کمترین: 
1338
بیشترین: 
1342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1338
زمان: 
12/12 14:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 1338 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:30","price":1342},{"date":"1396/12/12 14:40","price":1338}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398