کمترین: 
607
بیشترین: 
613
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613
زمان: 
12/12 10:40
قیمت کرون نروژ امروز 12 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:30","price":607},{"date":"1396/12/12 10:40","price":613}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398