کمترین: 
3913
بیشترین: 
3927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3917
زمان: 
12/12 13:20
قیمت دلار کانادا امروز 12 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 اسفند 1396 , 3917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:30","price":3917},{"date":"1396/12/12 10:40","price":3923},{"date":"1396/12/12 11:50","price":3927},{"date":"1396/12/12 12:40","price":3913},{"date":"1396/12/12 13:20","price":3917}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398