کمترین: 
5200
بیشترین: 
5280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5280
زمان: 
12/12 14:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 5280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:20","price":5200},{"date":"1396/12/12 14:30","price":5280}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398