کمترین: 
1335
بیشترین: 
1339
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1339
زمان: 
12/12 11:50
قیمت درهم امارات امروز 12 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 1339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:20","price":1339},{"date":"1396/12/12 10:50","price":1335},{"date":"1396/12/12 11:50","price":1339}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398