کمترین: 
585
بیشترین: 
598
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
598
زمان: 
12/12 10:50
قیمت کرون سوئد امروز 12 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 اسفند 1396 , 598 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:10","price":585},{"date":"1396/12/12 10:50","price":598}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399