کمترین: 
1309
بیشترین: 
1316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1309
زمان: 
12/12 14:40
قیمت لیر ترکیه امروز 12 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 1309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:10","price":1309},{"date":"1396/12/12 11:50","price":1316},{"date":"1396/12/12 13:30","price":1314},{"date":"1396/12/12 14:30","price":1311},{"date":"1396/12/12 14:40","price":1309}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398