کمترین: 
1553100
بیشترین: 
1575000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1573000
زمان: 
12/12 19:12
قیمت سکه امامی امروز 12 اسفند 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 1573000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:06","price":1553100},{"date":"1396/12/12 10:30","price":1554300},{"date":"1396/12/12 15:00","price":1568000},{"date":"1396/12/12 16:12","price":1575000},{"date":"1396/12/12 19:12","price":1573000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398