کمترین: 
197988
بیشترین: 
198788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
198788
زمان: 
12/12 20:05
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 12 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 12 اسفند 1396 , 198788 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:05","price":198111},{"date":"1396/12/12 12:05","price":198050},{"date":"1396/12/12 14:55","price":197988},{"date":"1396/12/12 16:00","price":198296},{"date":"1396/12/12 16:10","price":198327},{"date":"1396/12/12 16:25","price":198234},{"date":"1396/12/12 16:50","price":198142},{"date":"1396/12/12 17:00","price":198080},{"date":"1396/12/12 17:05","price":198234},{"date":"1396/12/12 17:10","price":198265},{"date":"1396/12/12 17:50","price":198542},{"date":"1396/12/12 19:10","price":198727},{"date":"1396/12/12 20:05","price":198788}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398