کمترین: 
148539
بیشترین: 
148585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148539
زمان: 
12/12 12:05
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 12 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 12 اسفند 1396 , 148539 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:05","price":148585},{"date":"1396/12/12 12:05","price":148539}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398