کمترین: 
643200
بیشترین: 
645800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
645800
زمان: 
12/12 20:05
قیمت مثقال طلا امروز 12 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 12 اسفند 1396 , 645800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 10:05","price":643600},{"date":"1396/12/12 12:05","price":643400},{"date":"1396/12/12 14:55","price":643200},{"date":"1396/12/12 16:00","price":644200},{"date":"1396/12/12 16:10","price":644300},{"date":"1396/12/12 16:25","price":644000},{"date":"1396/12/12 16:50","price":643700},{"date":"1396/12/12 17:00","price":643500},{"date":"1396/12/12 17:05","price":644000},{"date":"1396/12/12 17:10","price":644100},{"date":"1396/12/12 17:50","price":645000},{"date":"1396/12/12 19:10","price":645600},{"date":"1396/12/12 20:05","price":645800}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398