کمترین: 
2195.5
بیشترین: 
2195.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2195.5
زمان: 
12/12 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 12 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 2195.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":2195.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398