کمترین: 
65.7
بیشترین: 
65.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.7
زمان: 
12/12 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 12 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 65.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":65.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398