کمترین: 
3377.3
بیشترین: 
3377.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3377.3
زمان: 
12/12 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 3377.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":3377.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398