کمترین: 
9926.8
بیشترین: 
9926.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9926.8
زمان: 
12/12 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 12 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 9926.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":9926.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398