کمترین: 
315
بیشترین: 
315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
315
زمان: 
12/12 09:10
قیمت دینار عراق امروز 12 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":315}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398