کمترین: 
9707.4
بیشترین: 
9707.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9707.4
زمان: 
12/12 09:10
قیمت ریال عمان امروز 12 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 9707.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":9707.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398