کمترین: 
1025.5
بیشترین: 
1025.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1025.5
زمان: 
12/12 09:10
قیمت ریال قطر امروز 12 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 اسفند 1396 , 1025.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":1025.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398