کمترین: 
995.4
بیشترین: 
995.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
995.4
زمان: 
12/12 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 12 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 995.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":995.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398