کمترین: 
12441.8
بیشترین: 
12441.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12441.8
زمان: 
12/12 09:10
قیمت دینار کویت امروز 12 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 12441.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":12441.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398