کمترین: 
479.5
بیشترین: 
479.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
479.5
زمان: 
12/12 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 12 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 479.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":479.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398