کمترین: 
451.7
بیشترین: 
451.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.7
زمان: 
12/12 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 12 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 اسفند 1396 , 451.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":451.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398