کمترین: 
3982.2
بیشترین: 
3982.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3982.2
زمان: 
12/12 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 3982.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":3982.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398