کمترین: 
2898.1
بیشترین: 
2898.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2898.1
زمان: 
12/12 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 12 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 اسفند 1396 , 2898.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":2898.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398