کمترین: 
3529.6
بیشترین: 
3529.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3529.6
زمان: 
12/12 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 12 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 3529.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":3529.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398