کمترین: 
5151.8
بیشترین: 
5151.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5151.8
زمان: 
12/12 09:10
قیمت پوند امروز 12 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 12 اسفند 1396 , 5151.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":5151.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399