کمترین: 
4597.1
بیشترین: 
4597.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4597.1
زمان: 
12/12 09:10
قیمت یورو امروز 12 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 اسفند 1396 , 4597.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":4597.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398