کمترین: 
3732.6
بیشترین: 
3732.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3732.6
زمان: 
12/12 09:10
قیمت دلار امروز 12 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 اسفند 1396 , 3732.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 09:10","price":3732.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398