کیا اپتیما JF هیبریدی 2018

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/12/12 12:00","price":266883000},{"date":"1397/03/16 00:00","price":227430000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398