کمترین: 
2.71
بیشترین: 
2.712
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.712
زمان: 
12/12 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 12 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 2.712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":2.712},{"date":"1396/12/12 01:00","price":2.71},{"date":"1396/12/12 02:00","price":2.712}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398