کمترین: 
1.904
بیشترین: 
1.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.91
زمان: 
12/12 02:00
قیمت بنزین امروز 12 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 1.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":1.9045},{"date":"1396/12/12 00:32","price":1.904},{"date":"1396/12/12 01:00","price":1.906},{"date":"1396/12/12 02:00","price":1.91}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398