کمترین: 
865
بیشترین: 
877
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
875.01
زمان: 
12/12 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 875.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":865},{"date":"1396/12/12 00:30","price":870},{"date":"1396/12/12 01:00","price":869.62},{"date":"1396/12/12 02:30","price":871},{"date":"1396/12/12 03:30","price":871.44},{"date":"1396/12/12 04:00","price":868.76},{"date":"1396/12/12 05:30","price":875.69},{"date":"1396/12/12 06:00","price":876.5},{"date":"1396/12/12 06:30","price":875.4},{"date":"1396/12/12 07:00","price":873.28},{"date":"1396/12/12 07:30","price":872},{"date":"1396/12/12 08:00","price":872.55},{"date":"1396/12/12 08:30","price":870.1},{"date":"1396/12/12 11:30","price":869.26},{"date":"1396/12/12 14:30","price":872},{"date":"1396/12/12 15:00","price":870},{"date":"1396/12/12 15:30","price":872.88},{"date":"1396/12/12 16:00","price":877},{"date":"1396/12/12 17:30","price":875.43},{"date":"1396/12/12 18:30","price":870},{"date":"1396/12/12 19:00","price":872.08},{"date":"1396/12/12 19:30","price":870.55},{"date":"1396/12/12 20:30","price":870.57},{"date":"1396/12/12 21:00","price":874},{"date":"1396/12/12 23:30","price":875.01}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398