کمترین: 
568.5
بیشترین: 
569
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
568.88
زمان: 
12/12 01:00
قیمت گازوئیل امروز 12 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 568.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":568.5},{"date":"1396/12/12 00:32","price":569},{"date":"1396/12/12 01:00","price":568.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398