کمترین: 
64.44
بیشترین: 
64.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.55
زمان: 
12/12 02:00
قیمت نفت برنت امروز 12 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 64.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":64.44},{"date":"1396/12/12 00:32","price":64.52},{"date":"1396/12/12 01:00","price":64.53},{"date":"1396/12/12 02:00","price":64.55}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398