کمترین: 
1320.81
بیشترین: 
1322.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1322.49
زمان: 
12/12 01:40
قیمت اونس طلا امروز 12 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 12 اسفند 1396 , 1322.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 00:00","price":1321.73},{"date":"1396/12/12 00:05","price":1322.03},{"date":"1396/12/12 00:10","price":1321.63},{"date":"1396/12/12 00:25","price":1320.81},{"date":"1396/12/12 00:30","price":1322.37},{"date":"1396/12/12 00:35","price":1322.29},{"date":"1396/12/12 00:40","price":1321.90},{"date":"1396/12/12 00:45","price":1321.72},{"date":"1396/12/12 00:50","price":1321.43},{"date":"1396/12/12 00:55","price":1321.83},{"date":"1396/12/12 01:00","price":1321.94},{"date":"1396/12/12 01:05","price":1322.05},{"date":"1396/12/12 01:40","price":1322.49}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398