کمترین: 
4780
بیشترین: 
4784
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4784
زمان: 
12/11 21:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 11 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 4784 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 21:20","price":4780},{"date":"1396/12/11 21:30","price":4784}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398