کمترین: 
62.23
بیشترین: 
62.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.23
زمان: 
12/11 17:00
قیمت نفت اوپک امروز 11 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 62.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 17:00","price":62.23}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398