کمترین: 
4469
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4469
زمان: 
12/11 20:50
قیمت دلار امروز 11 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 اسفند 1396 , 4469 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 10:10","price":4469},{"date":"1396/12/11 17:40","price":4770},{"date":"1396/12/11 20:50","price":4469}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398