کمترین: 
866.01
بیشترین: 
889.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
866.01
زمان: 
12/11 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 اسفند 1396 , 866.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":889},{"date":"1396/12/11 00:30","price":889.33},{"date":"1396/12/11 01:00","price":888.5},{"date":"1396/12/11 02:30","price":884.9},{"date":"1396/12/11 03:00","price":884},{"date":"1396/12/11 03:30","price":883.89},{"date":"1396/12/11 04:00","price":884.6},{"date":"1396/12/11 04:30","price":880.5},{"date":"1396/12/11 05:00","price":884.5},{"date":"1396/12/11 05:30","price":885.21},{"date":"1396/12/11 06:00","price":886.78},{"date":"1396/12/11 06:30","price":884.58},{"date":"1396/12/11 08:30","price":887.36},{"date":"1396/12/11 09:30","price":883.2},{"date":"1396/12/11 10:00","price":886.36},{"date":"1396/12/11 10:30","price":886.13},{"date":"1396/12/11 11:30","price":882.18},{"date":"1396/12/11 14:30","price":878},{"date":"1396/12/11 17:30","price":877.2},{"date":"1396/12/11 18:30","price":874.62},{"date":"1396/12/11 19:00","price":869.24},{"date":"1396/12/11 19:30","price":869.99},{"date":"1396/12/11 20:30","price":868.44},{"date":"1396/12/11 21:00","price":868.99},{"date":"1396/12/11 21:30","price":868.29},{"date":"1396/12/11 22:30","price":870.03},{"date":"1396/12/11 23:00","price":869.1},{"date":"1396/12/11 23:30","price":866.01}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398