کمترین: 
10796
بیشترین: 
11155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10866
زمان: 
12/11 23:00
قیمت بیت کوین امروز 11 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 اسفند 1396 , 10866 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/11 00:00","price":10984},{"date":"1396/12/11 00:30","price":11039},{"date":"1396/12/11 01:00","price":10991},{"date":"1396/12/11 02:30","price":10970},{"date":"1396/12/11 03:00","price":10968},{"date":"1396/12/11 03:30","price":10929},{"date":"1396/12/11 04:00","price":11041.7},{"date":"1396/12/11 04:30","price":11045},{"date":"1396/12/11 05:00","price":11143},{"date":"1396/12/11 05:30","price":11155},{"date":"1396/12/11 06:00","price":11146},{"date":"1396/12/11 06:30","price":11055},{"date":"1396/12/11 08:30","price":11011},{"date":"1396/12/11 09:00","price":10983},{"date":"1396/12/11 09:30","price":10991},{"date":"1396/12/11 10:00","price":11109},{"date":"1396/12/11 10:30","price":11118},{"date":"1396/12/11 11:30","price":11099},{"date":"1396/12/11 14:30","price":10922},{"date":"1396/12/11 17:30","price":10959},{"date":"1396/12/11 18:00","price":10821},{"date":"1396/12/11 18:30","price":10796},{"date":"1396/12/11 19:00","price":10822},{"date":"1396/12/11 19:30","price":10836},{"date":"1396/12/11 20:00","price":10825},{"date":"1396/12/11 20:30","price":10854},{"date":"1396/12/11 21:00","price":10878},{"date":"1396/12/11 21:30","price":10865},{"date":"1396/12/11 22:00","price":10872},{"date":"1396/12/11 22:30","price":10930},{"date":"1396/12/11 23:00","price":10866}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398