کمترین: 
1315.47
بیشترین: 
1325.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1322.05
زمان: 
12/11 23:55
قیمت اونس طلا امروز 11 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 11 اسفند 1396 , 1322.05 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398