کمترین: 
63.97
بیشترین: 
63.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.97
زمان: 
12/10 17:00
قیمت نفت اوپک امروز 10 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 63.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 17:00","price":63.97}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398