کمترین: 
0
بیشترین: 
66.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.3
زمان: 
12/10 15:30
قیمت روبل روسیه امروز 10 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 66.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":66.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398