کمترین: 
0
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
12/10 15:30
قیمت روبل روسیه امروز 10 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398