کمترین: 
0
بیشترین: 
43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43
زمان: 
12/10 15:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":43}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399