کمترین: 
0
بیشترین: 
7.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.3
زمان: 
12/10 15:30
قیمت لیر سوریه امروز 10 اسفند 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 7.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":7.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398