کمترین: 
0
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
12/10 15:30
قیمت لیر سوریه امروز 10 اسفند 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398