کمترین: 
0
بیشترین: 
15600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15600
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دینار کویت امروز 10 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 15600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":15600}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398