کمترین: 
0
بیشترین: 
400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
400
زمان: 
12/10 15:30
قیمت ین ژاپن امروز 10 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":400}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398